Aktivnosti

/Aktivnosti
Aktivnosti 2013-10-31T13:31:46+00:00

Sve aktivnosti fudbalske škole usmerene su ka ostvarenju osnovnog cialja funkcionisanja fudbalske klua Mundial

 1. Podela polaznika (u toku samog rada i trenažnog procesa) je takva da omogućuje optimalan rad sa igračima kluba i poštovanje njihovog senzitivnog perioda (u kome se deca u ovom periodu nalaze) za razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Prilikom rane selekcije posebnu pažnju posvećujemo:
  • smislu za igru (razvijanje kreativnosti i logičko odlučivanje prilikom pojedinih situacija u igri),
  • osećaju za loptu (prirodna mekoća pokreta u kontaktu sa loptom i specifična koordinacija polaznika akademije),
  • psihološkim osobinama, kao i celokupnom morfološkom razvoju deteta kroz igru.
 2. Sportski lekarski pregled je obavezan. Ti pregledi se obavljaju periodično na 6 meseci. Pored provere zdravstvenog statusa, vrše se i motorička testiranja uz pomoć kojih smo u stanju da pratimo i razvoj dece na planu brzine, snage, izdržljivosti, koordinacije, gipkosti, …
 3. U radu se insistira na redovnosti dolazaka na časove fudbala. Jedino dolascima i savladavanjem našeg unapred zacrtanog programa obučavanja, treniranja i vaspitanja, garantujemo da će sada polaznik, a za koju godinu iskusni sportista, moći da „parira“ po fudbalskom znanju i najveštijima i najsposobnijima u fudbalskoj igri.
 4. O svakom pojedincu u klubu vodi se precizna dokumentacija i prati se razvojni put, tako da pri prelasku našeg fudbalskog virtuoza u (zašto da ne?) velike domaće ili svetske klubove, sa ponosom predajemo budućem klubu svu dokumentaciju, kojom je dete praćeno u svom razvoju.
 5. U okviru psihološko – vaspitnog rada pažnja je usmerena ka stvaranju zdrave navike bavljenja fudbalom (odnos prema obavezama, osamostaljivanje, lična odgovornost unutar kolektiva, poštovanje unapred postavljenih pravila, odnos prema timskom radu, poštovanje – trenera i drugara, odnos prema takmičenju – pobeda i poraz, istrajnost, razvijanje samopouzdanja, samopoštovanje, samokritičnost, samokontrola, pravilna ishrana, vođenje lične higijene, …).
 6. U saradnji sa roditeljima i nastavnicima, polaznici su pod redovnom kontrolom uspeha u školi. Mi kao sportsko – vaspitna ustanova, imamo obavezu i pravo da isključimo, na određeno vreme, decu koja nemaju odgovarajući uspeh i na drugim planovima. Dakle, smatramo i našim neuspehom, neuspeh polaznika škole i sve ćemo učiniti da utičemo pozitivno na razvoj i uspeh našeg člana.
 7. U klubu želimo da razvijamo druženje i bliskost, sportsko vaspitanje, komunikaciju i saradnju, fleksibilnost i toleranciju, ali sve ovo kroz aktivnosti koje deca vole, i obavezno bez prisile. Naš moto je da odnos trenera premaigraču mora biti pun topline, jasnoće u postavljanju pravila ponašanja i da pedagog fizičke kulture i trener Vašeg deteta ima odnos prema njemu kao pravični otac, a ne kao popustljiva majka.